SAMORZĄD SZKOLNY

   Julia Całuj                 PRZEWODNICZĄCY

   Mikołaj Olszyna         ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO

   Konrad Echaust        SKARBNIK