NABÓR

Katolicka Szkoła Podstawowa  „RODZICE-DZIECIOM”

ul. Orzeszkowej 20, 62-200 Gniezno, www.szkolapodstawowa-rodzicedzieciom.pl

tel.: 0-602 314 749,  e-mail: szkolapodstawowa.rodzicedzieciom@interia.pl

 

 

REGULAMIN  NABORU

 

  1. Kandydaci do szkoły mogą pobrać podanie o przyjęcie w sekretariacie szkoły

od poniedziałku do piątku w godz,: 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej.

  1. Wypełnione podanie  należy złożyć w sekretariacie szkoły

lub wysłać pocztą na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa „RODZICE-DZIECIOM”

ul. Orzeszkowej 20, 62-200 Gniezno

  1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje Dyrektor po rozmowie z uczniem

i jego rodzicami (opiekunami).

  1. Kandydat do szkoły i jego rodzice (opiekunowie) o rozmowie zostaną powiadomieni pocztą.
  2. Lista osób przyjętych do szkoły będzie dostępna w sekretariacie szkoły.
  3. Podania można składać od 20 września 2022r.

 

Informacje telefoniczne: 61 426 61 03 lub 602 314 749.

 

ZAŁĄCZNIKI