... PRZEMIENIA SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA ..

Utworzono dnia 27.03.2024

Jak żelazo w ogień wrzucone rdzę traci i całe się rozżarza,
 tak człowiek, gdy się całkowicie do Boga zwróci,
wyzbywa się gnuśności i przemienia się w nowego człowieka.

 

                                                        O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

                                                                       Tomasz a Kampis

ZAŁĄCZNIKI