... PRÓBOWALI PRZEKONAĆ SŁUCHACZY DO SWOICH TEZ ...

Utworzono dnia 10.06.2024

Tradycją naszej szkoły jest to, że przed opuszczeniem jej murów ósmoklasiści

(dawniej uczniowie trzeciej klasy gimnazjum) wygłaszają przemówienia na wybrany przez siebie temat.

Tegoroczni absolwenci również próbowali przekonać słuchaczy do swoich tez.

Tym razem przemówień wysłuchiwali szóstoklasiści,

którzy byli zainteresowani prezentacjami swoich starszych kolegów,

a na końcu zagłosowali na najciekawszą i najbardziej przekonującą wypowiedź.

ZAŁĄCZNIKI