... POŁĄCZENIE DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI Z ...

Utworzono dnia 07.02.2024

Ostatnio nastąpiło niespodziewane połączenie dalekiej przeszłości z teraźniejszością!

Jedna z naszych klas zamieniła się w salę sądową. Niektórzy uczniowie stali się sędziami, adwokatami

i prokuratorami, za to inni przemienili się w mieszkańców starożytnej Grecji!

W sądzie pojawił się oskarżony Syzyf wraz z wieloma świadkami.

Władca Koryntu miał nadzieję, że uda mu się uniknąć kary.

Dowody niestety przemawiały przeciwko niemu, dlatego został skazany na okrutną mękę.

ZOBACZ  ZDJĘCIA