... JEŚLI NIE PRZEBACZYCIE LUDZIOM ...

Utworzono dnia 24.06.2024

"Jeśli bowiem
przebaczycie ludziom ich przewinienia,
i wam przebaczy ojciec Wasz niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom,
ojciec Wasz nie przebaczy Wam
także waszych przewinień."
Mt 6,7-15

W ubiegły piątek tj. 21.06.2024 zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2023/2024.

Grupa młodszych dzieci spotkała się wspólnie rano w budynku szkoły.
Dzieci z rąk dyrektora i wychowawców odebrały opisowe cenzurki
a następnie udały się na wspólną dla całej społeczności szkolnej Mszę Świętą u Michalitów.

Druga grupa uczniów starszych klas przybyła licznie do budynku szkoły.
Na sali gimnastycznej Dyrektor Szkoły wręczył wyróżnionym uczniom  świadectwa
oraz uhonorował ich upominkami książkowymi.
W uroczystościach towarzyszyli nam również uczniowie wraz z rodzicami,
którzy pobierali naukę w ramach nauczania domowego.

Dziękujemy wszystkim za cały rok wytężonej pracy,
zachęcamy jednocześnie do obejrzenia galerii z tego wydarzenia 
i dobrego bezpiecznego wypoczynku szkolnego.

ZOBACZ  ZDJĘCIA