DO CZEGO ZDOLNY JEST CZŁOWIEK ...

Utworzono dnia 07.02.2024

Do czego zdolny jest człowiek, jeśli odrzuci Boga i chrześcijańskie zasady moralne?

Czy ważna przepowiednia Goplany: „Natura zbrodnią pogwałcona / Mścić się będzie” się spełni?

O tym mogli się przekonać uczniowie z klasy szóstej i siódmej podczas oglądania trzech różnych scen

z „Balladyny” Juliusza Słowackiego w wykonaniu naszych ósmoklasistów…

ZOBACZ  ZDJĘCIA