KÓLKA ZAINTERESOWAŃ

 

1. KÓŁKO MATEMATYCZNE

poniedziałek 13.30-14.15 - dla zaawansowanych i wyrównawcze (co drugi tydzień)

 

 

2. KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

(rajdy piesze i rowerowe)

 

3. SKS – czwartek  11.40 - 12.25
 

4. KÓŁKO SZACHOWE wtorek 12.35 – 13.20

 

5. KÓŁKO  TEATRALNE

   piątek  13.30 - 14.15