KALENDARIUM SZKOŁY

 

 

Kalendarium powstania

Gimnazjum Stowarzyszenia „RODZICE-DZIECIOM”

Zaczynaliśmy w Imię Boże

od 1 września 2014 powstaje Szkoła Podstawowa „RODZICE-DZIECIOM”

 

 • 10 sierpnia 2005r. wizyta u ks. proboszcza w szkole katolickiej w Inowrocławiu (rozmowa na temat: Jak funkcjonuje taka szkoła?

 • 25 listopada 2005r. spotkanie z dyrektorami szkół katolickich w Częstochowie

 • 28 grudnia 2006r. spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „RODZICE-DZIECIOM”

 • 29 grudnia 2006r. rejestracja dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu

 • 8 stycznia 2007r. spotkanie ze Starostą w sprawie przyznania nam lokalu na przyszłą szkołę

 • 28 stycznia 2007r. uzupełnienie brakujących dokumentów do sądu

 • 25 kwietnia 2007r. rejestracja w sądzie Stowarzyszenia „RODZICE-DZIECIOM”

 • 19 lipca 2007r. redagowanie Statutu Niepublicznego Gimnazjum. Wstępna propozycja „LOGO” szkoły

 • 16 sierpnia 2007r. redagowanie Programu Wychowawczego Niepublicznego Gimnazjum

 • 22 sierpnia 2007r. spotkanie dyrektorów szkół katolickich w Częstochowie

 • 27 sierpnia 2007r. spotkanie z posłem

 • 29 sierpnia 2007r. rozmowa w Kuratorium w Poznaniu z panią Kurator w sprawie uruchomienia szkoły

 • 18 września 2007r. zebranie Stowarzyszenia – zatwierdzenie statutu i wybór dyrektora. Dyrektorem został Jacek Maćkowiak.

 • 28 września 2007r. złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w sprawie zarejestrowania niepublicznego gimnazjum

 • 28 grudnia 2007r. zebranie Stowarzyszenia RODZICE-DZIECIOM

 • 6 czerwca 2008r.(I piątek miesiąca) spotkanie z nauczycielami którzy uczyć będą w gimnazjum

 • 5 września 2008r. uroczysta inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum Stowarzyszenia RODZICE-DZIECIOM

 • 27 maja 2011r. nadanie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia Gimnazjum Stowarzyszenie „RODZICE-DZIECIOM” uroczystością przewodniczył ks. biskup Bogdan Wojtuś

 • 17 listopada 2011r. poświęcenie sztandaru uroczystością przewodniczył ks. biskup Bogdan Wojtuś

 • 1 września 2014r. powstaje Szkoła Podstawowa RODZICE-DZIECIOM

 

 • 10 czerwca 2016 zasadzenie Katyńskiego Dębu Pamięci – uczciliśmy w ten sposób kpt. Adama Gantkowskiego. Uroczystości przewodniczył ks. biskup Bogdan Wojtuś.

 • 23 czerwca 2016 dekretem abp. Wojciecha Polaka – Prymasa Polski włączył nas do szkół katolickich.

 • 25 marca 2019 z okazji Narodowego Dnia Życia otrzymaliśmy Srebrną Odznakę Honorową Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”: Za naszą działalność na rzecz promowania rodziny i wartości ludzkiego życia.

 • 29 maja 2020 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, 
  duchowieństwo, przedstawiciele organu prowadzącego oraz reprezentanci
  społeczności szkolnej dokonali aktu zawierzenia naszej szkoły Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.

 • 5 czerwca 2020 odbyła się uroczystość poświęcenia figury Matki Bożej Niepokalanej. Fundatorem figury jest ks. Rafał Budzyński, a poświęcił ks. proboszcz Krzysztof Stanula Asystent Kościelny naszej szkoły.

 • 1 września 2021 nowym asystentem naszej szkoły został ks. Piotr Bulanda CSMA

 • 12 września 2021 nasz Patron został ogłoszony błogosławionym. Błogosławiony kardynale Stefanie Wyszyński - Prymasie Tysiąclecia - módl się za nami.

 • 29 marca 2023 został podpisany w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ze Stowarzyszeniem "RODZICE-DZIECIOM" AKT  NOTARIALNY. Organ prowadzący naszą szkołę stał się właścicielem budynku szkolnego i całego terenu przyszkolnego.  

 • BOGU  NIECH  BĘDĄ  DZIĘKI!