KADRA

 1. Dyrektor                                           Jacek Maćkowiak   
 2. Edukacja  wczesnoszkolna             Ewa Echaust 
 3. Edukacja  wczesnoszkolna             Hanna Tomczak
 4. Edukacja  wczesnoszkolna             Lidia Prell
 5. Współorganizujący kształcenie       Maria Przybylska - Gnybek
 6. Religia                                            ks. Sławomir Dzierman
 7. Język polski                                   Aleksandra Stępniak, Elżbieta Dolecka
 8. Matematyka                                   Dorota Przybysławska
 9. Biologia                                         Joanna Cieślicka
 10. Geografia                                      Ewa Bosacka
 11. Fizyka                                          Joanna Cieślicka
 12. Chemia                                        Natalia Majewska
 13. Przyroda                                     Joanna Cieślicka
 14. Język angielski                           Katarzyna Chuda
 15. Język niemiecki                          Anna Dębiec       
 16. Rytmika, muzyka                        Lidia Duda            
 17. Plastyka                                     Joanna Sobczak 
 18. Technika                                     Arleta Królak      
 19. Trening pamięci                         Agnieszka Maćkowiak  
 20. Zajęcia komputerowe                Maciej Tomaszewski
 21. WOS                                          Marcin Jarosz
 22. Historia                                      Anna Dominiczak
 23. EdB                                            Stanisław Dolecki
 24. Wych. fizyczne                          Bartosz Warsiński, 
 25. Zajęcia świetlicowe                    Anna Birecka, Anna Dębiec, Hanna Tomczak
 26. Psycholog                                  Agata Maćkowiak