INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dnia 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godzinie 17.00, odbędą się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

Spotkanie rozpocznie się wykładem nt. " Obdarowani przez Ducha Świętego"

prelegentem będzie kanclerz Kurii ks. Zbigniew Przybylski.

Po prelekcji spotkanie ze wszystkimi nauczycielami przydzielonymi do poszczególnych klas.

Klasy I, II, III będą miały w swoich salach zebranie z wychowawcami.