DLACZEGO NASZA SZKOŁA ?

W roku szkolnym 2023/2024 otwieramy jeden oddział klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Zapisy odbywają się  siedzibie szkoły przy ulicy Orzeszkowej 20:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00.

 

Co proponujemy naszym przyszłym wychowankom poza podstawowymi przedmiotami wykładanymi w szkole podstawowej

 1. Poczucie bezpieczeństwa (małe klasy 18 osobowe).

 2. Szkoła posiada małą sale gimnastyczną, boiska do gry i plac zabaw.

 3. W świetlicy odbywają się zajęcia artystyczne, terapeutyczne i edukacyjne prowadzone przez instruktorkę terapii zajęciowej                                                  i doświadczonych pedagogów przed i po lekcjach tj. od 7.00 do 16.00

 4. Elementy programu wychowawczego bł. Edmunda Bojanowskiego

 5. Zajęcia muzyczne (rytmika, elementy tańca, baletu, flet prosty, śpiew)

 6. Zajęcia na koncentrację uwagi – trening pamięci

 7. Dodatkowa lekcja języka angielskiego od klasy IV

 8. Język niemiecki od klasy VI

 9. Język łaciński w klasie VIII

 10. Zajęcia z socjoterapii od klasy V

 11. Filozofia klasyczna od klasy VI

 12. Kółka zainteresowań: taneczne, teatralne, szachy, misyjne, matematyczne, biologiczne, turystyczno-krajoznawcze ...

 13. Nauka (za dodatkową opłatą) gry na instrumentach (pianino, gitara, perkusja) – dla chętnych

 14. Możliwość zamówienia obiadów

 

Opłata za szkołę 320,- miesięcznie płatne przez cały rok i jednorazowa opłata (wpisowe) 100,-