Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” otrzymało imię Sługi Bożego –  Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

Dnia 27 maja, w wigilię 30. rocznicy śmierci kardynała Prymasa Wyszyńskiego, nasze gimnazjum uroczyście przyjęło imię tego wielkiego Kapłana.
Zrządzeniem Bożej Opatrzności, ten, którego za Ojcem Św. Janem Pawłem II nazywamy Prymasem Tysiąclecia staje się patronem początku nowego tysiąclecia.
A zatem w roku okrągłych rocznic związanych z tym Sługą Bożym:
110. rocznicą urodzin
65. rocznicą przyjęcia sakry biskupiej
oraz 30. rocznicą śmierci, szkoła nasza dostąpiła niebywałego zaszczytu.
Sługa Boży, Stefan Kardynał Wyszyński zostaje nam darowany jako patron i orędownik w Niebie. Jest On wybitną postacią nie tylko dla Kościoła rzymsko-katolickiego i Kościoła powszechnego, wybitnym Kapłanem, ale także wielkim Polakiem, którego życie, działalność i twórczość miały wpływ na polską historię, duchowość i myśl społeczno-polityczną XX wieku.
Sam wielki Prymas mówił, że kocha Polskę bardziej niż własne serce. A pragnął Polski sprawiedliwej, kierującej się ładem społecznym, zbudowanym na fundamencie praw osoby ludzkiej. Pragnął Polski, w której nie byłoby głodnych, bezdomnych i płaczących. Pragnął Polski świadomej swojej tożsamości historycznej, kulturowej, ekonomicznej, czuwającej nad ziemią ojczystą.

Jak wielką osobą był Prymas Wyszyński świadczą słowa samego Ojca Św.- Jana Pawła II: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża, Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.
Ten wielki Prymas służył najwyższym wartościom: Bóg, Honor, Ojczyzna. W imię tych wartości gotów był poświęcić życie. Był najważniejszym więźniem politycznym i więźniem sumienia. Słowa „non possumus” stanowią ponadczasowe przesłanie dla kolejnych pokoleń Polaków także w XXI wieku.
Żyjemy w czasach fantastycznego działania Pana Boga (przypomnijmy: św. Faustyna, bł. Jan Paweł II, bł. ks. J. Popiełuszko i Sługa Boży, kandydat na ołtarze Prymas Wyszyński).
Jego grób znajdujący się w Katedrze św. Jana w Warszawie, od chwili śmierci jest miejscem pielgrzymek milionów ludzi, a wyniesienie Stefana Wyszyńskiego na ołtarze jest tylko kwestią czasu.
Wilki Prymas Tysiąclecia był związany z Gnieznem – był przecież przez wiele lat jego duchowym przewodnikiem. To On przyczynił się do rozkwitu Katedry Prymasowskiej, to On dbał o dobre przygotowanie kleryków do służby Bogu i Ojczyźnie, to On po królewsku przyjmował w Gnieźnie następcę  Św. Piotra – Ojca Świętego Jana Pawła II w pamiętnym czerwcu 1979 r.
Przyjąć imię takiego wybitnego Polaka to przyjąć także wszystkie Jego wskazania do bycia szlachetnym Polakiem i wzorowym katolikiem.
Nauczycielka retoryki Alina Spiżewska

Licznik odwiedzin: 552792